ข้อสอบ Pre ONET 2555 Archive

ข้อสอบ Pre O-NET 2555 ป.6 ม. 3 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ Pre O-NET 2555 ป.6 ม. 3 พร้อมเฉลย เพื่อให้นักเรียนได้ทำการทดสอบก่อนสอบจริง สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงได้จัดทำข้อสอบ Pre-ONET ขึ้นมาให้นักเรียนได้รู้จักหน้าตาของข้อสอบก่อน สำหรับการสอบระดับชาติO-NET ประจำปีการศึกษา 2555 จะใช้ข้อสอบ จำนวน 6 ชุดด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลอกข้อสอบนั่นเอง ซึ่งจะได้ผลการทดสอบที่แท้จริงของผู้เรียน และผู้คุมสอบเองก็ไม่ได้คุมสอบโรงเรียนของตัวเองอีกด้วย เป็นที่น่าจับตาว่า ปีนี้เราจะได้รู้คุณภาพการศึกษาที่แท้จริงก็คราวนี้แหละ ข้อสอบ Pre – ONET ป.6 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา ข้อสอบ Pre – ONET ม. 3 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา เฉลยข้อสอบ ป.6 ม.3 วิธีการดาวน์โหลด 1. คลิกเลือกวิชาที่ต้องการ 2. ที่มุมซ้ายด้านบน …