Category Archives: ข้อสอบ O-NET ปี 2554

Last updated by at .

ข้อสอบออนไลน์ O-NET ม. 3 2554 วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบออนไลน์ O-NET วิชาภาษาอังกฤษของ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบเมื่อปี 2554 ซึ่งเป็นข้อสอบแบบคู่ขนาน หนึ่งข้อใหญ่จะมีข้อย่อยสองข้อ ซึ่งต้องตอบให้ถูกทั้งสองข้อจึงจะได้คะแนน ลองทดสอบกันดูเลยครับ

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET 2554 พร้อมเฉลย

ข้อสอบเหล่านี้เป็นข้อสอบประจำปีการศึกษา 2553 แต่ดำเนินการสอบในปี 2554 นะครับ

ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิธีการดาวน์โหลด

1. คลิกเลือกวิชาที่ต้องการ

2. ที่มุมซ้ายด้านบน คลิกที่ File >> download ดังภาพด้านล่าง

การดาวน์โหลด google drive