ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 ม.6 ปี 52-53-54 ทุกวิชานะจ๊ะ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ การงานฯ สุขศึกษาฯ มาฝึกทำข้อสอบออนไลน์ เพื่อเตรียมตัวสอบจริงกันดีกว่า สามารถการดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยเพื่อฝึกฝนด้วยตัวเองก็ได้ไม่ว่ากันครับ

advertisment


ข้อสอบ O-NETปี 2555 เปลี่ยนไป

สิ่งที่เปลี่ยนไปจากปีก่อนๆ คือ ข้อสอบในปีนี้ มี 6 ชุด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลอกกันนั่นเอง เพราะที่ผ่านๆมา มีการร้องเรียนกันว่า โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ปล่อยให้เด็กลอกกัน ผู้ออกข้อสอบก็ออกมาแก้ไขโดยการออกข้อสอบ 6 ชุด ซึ่งถ้าลอกกันก็คือ ผิดหมด เท่านั้น ดังนั้น ปีนี้ต้องใช้ความสามารถของใครของมันแล้วล่ะ

ข้อสอบ O-NET คืออะไร

ข้อสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) แปลว่า แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะวัดความรู้ความสามารถทางการศึกษา หลังจากที่เรียนจบระดับชั้นหนึ่ง ๆ ซึ่งในปัจจุบันจะทำการทดสอบนักเรียนในระดับชั้นประุถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบ o-net

ข้อสอบโอเน็ตสำคัญไฉน

ข้อสอบโอเน็ตถือว่ามีน้ำหนักค่อนข้างมาก เพราะทุกโรงเรียนและระดับเขตการศึกษา จะวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนจากข้อสอบ O-NET นี่แหละครับ เพราะถือว่าเป็นข้อสอบกลาง ถ้าโรงเรียนใดหรือเขตการศึกษาใดทำคะแนนได้ดี ก็จะมีหน้ามีตาทีเดียว และเป็นตัวชี้วัดว่าคุณครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียนมีความสนใจในการเรียนเป็นอย่างดี

และที่สำคัญจะเอาข้อสอบโอเน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อ ซึ่งอาจจะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการทำข้อสอบมากขึ้น เพราะถ้าสอบแค่ว่าวัดดูว่าโรงเรียนไหนได้มากได้น้อย นักเรียนก็จะไม่ให้ความสำคัญกับการทำข้อสอบเลย ดังนั้นแนวคิดที่จะเอาผลสอบไปทำอะไรสักอย่างถึอว่าเป็นแนวคิดที่ดี

ข้อสอบมาตรฐานแค่ไหน

ข้อสอบโอเน็ตถือว่าค่อนข้างได้มาตรฐาน เพราะออกข้อสอบตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางเป็นสำคัญ แต่ก็มีหลายข้อที่โดนท้วงติงจากผู้รู้ว่ามีข้อสอบบางข้อที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งสำนักทดสอบเองก็ยอมรับในข้อผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ผิดเท่าไหร่หรอกครับ เพราะว่าคนที่ออกข้อสอบบางครั้งก็อิงความเห็นส่วนตัวบ้าง จึงก่อให้เกิดความผิดพลาดดังกล่าว

ยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานบอกว่า วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย นั่นหมายความว่านักเรียนต้องรู้วการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมีอะไรบ้างในโลกใบนี้ แล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวคือะไร มีผลอะไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องเรียนรู้กันอย่างจริงๆแล้วละทีนี้

ข้อสอบโอเน็ตปี 2553 เป็นต้นมาเป็นเช่นไร

มีบางวิชาที่แตกต่างจากปีก่อนกล่าวคือ ต้องตอบให้ถูกทั้งสองข้อย่อยจากหนึ่งข้อใหญ่จึงจะได้คะแนน ซึ่งหลายท่านก็แสดงความเห็นว่าคะแนนตกต่ำเป็นแน่แท้ เพราะไม่สามารถที่จะเดาได้เลย ต้องรู้จริง ๆ จึงจะทำได้ และก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ซึ่งโดยปกติแล้วการทำข้อสอบทั่วไปแบบข้อละคะแนนก็ยากพออยู่แล้ว พอมาเจอข้อสอบแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จกัน

ข้อสอบออนไลน์บนเว็บนี้พื่ออะไร

เพื่อเป็นแหล่งฝึกปรือให้กับนักเรียนได้ทดลองทำข้อสอบจริง จากปีก่อน ก่อนที่จะลงสอบสนามจริงครับ การได้ผ่านหูผ่านตาข้อสอบปีก่อน ๆ จะทำให้เราสามารถรู้แนวข้อสอบ และคุ้นเคยกับข้อสอบว่าส่วนมากจะมาแนวไหน เพื่อจะได้เตรียมตัวอ่านตำหรับตำราได้ถูกทาง และสามารถติวข้อสอบล่วงหน้าด้วนตนเองได้ครับ

advertisment